Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет трансформира една щатна бройка за длъжност „касиер“ в една щатна бройка „младши специалист – счетоводител“ във Военно-окръжна прокуратура – София

21 октомври 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет даде съгласие, по предложение на главния прокурор, да бъде трансформирана една щатна бройка за длъжност „касиер“ в една щатна бройка „младши специалист – счетоводител“ във Военно-окръжна прокуратура – София. Мотивите за това са с оглед подпомагане финансово-счетоводното обслужване, както и необходимостта от заместване на главния счетоводител.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд