Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Поради липса на законова процедура след обсъждане Пленумът на ВСС прекрати дебата по обръщението от ССБ за започване на процедура по предсрочно освобождаване на главния прокурор

22 октомври 2020 година

След близо три часово обсъждане Пленумът на Висшия съдебен съвет с 19 гласа „За“ и 3 гласа „Против“ прекрати дебата по обръщението от Съюза на съдиите (ССБ) от 29.09.2020 г., с искане за оценка на публично известни факти относно дейността на главния прокурор и за обмисляне на решение за започване на процедура по чл. 175, ал. 5 вр. с чл. 173 от ЗСВ. Първата точка в дневния ред на заседанието - обсъждане на обръщението на ССБ, становище на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България (УС на АПБ) от 02.10.2020 г. и Докладът на Европейската комисия относно върховенството на закона за 2020 г. е предложена от председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов, въпреки липсата на процедура и законови правомощия на ВСС по посочените документи.

В становището на УС на АПБ е посочено, че не са налице основанията по чл. 129, ал. 3, т. 5 от Конституцията на Република България за прилагане на разпоредбата на чл. 175, ал. 5 от ЗСВ и е отправен призив към членовете на ВСС да не се поддават на манипулации и внушения.

Главният прокурор Иван Гешев позовавайки се на чл. 35, ал. 1 от ЗСВ, си направи отвод от участие в заседанието на Пленума по конкретната точка. Той заяви, че не е ясно по каква законова процедура се обсъждат декларации на съсловни организации, както и че причините да не участва в заседанието са принципни. Гешев обърна внимание, че не желае да участва в опити за създаване на напрежение и противопоставяне между съдии и прокурори.

Главният прокурор посочи, че в обръщението на ССБ се съдържат коментари с елементи на съждения с политически, а не юридически аргументи, които касаят негови изказвания. Той припомни, че отговори по всички теми вече са дадени по време на националното съвещание на прокурорите през месец август, по време на изслушването му пред правната комисия на Народното събрание и в пленарна зала, както и в писмения отговор до Комисията на Европейския парламент  по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE), публикуван на сайта ѝ.

По време на дебата бяха коментирани процедурата и правомощията, които има ВСС при обсъждане на депозираните документи. Поставени бяха въпроси, свързани с предмета на обсъждането, липсата на факти в съжденията и твърденията на ССБ, правните основания на отправените искания и критики по отношение на законово регламентираните процесуални действия и правомощия на Прокуратурата, включително обвиненията за селективни действия. Коментирани бяха темите за „недосегаемостта“ и „безотчетността“ на главния прокурор и накърняват ли независимостта на съдебната власт негови конкретни публични изявления, както и законосъобразността на процесуалните действия на Бюрото по защита при главния прокурор при влизането им в президентството. Зададени бяха въпроси във връзка с процедурата и избора на Лозан Панов за председател на Върховния касационен съд.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд