Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС определи свои представители за участие във виртуални срещи на Европейската мрежа на съдебните съвети и Венецианската комисия

22 октомври 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет определи Даниела Марчева и Евгени Иванов за свои представители, които да вземат участие в онлайн сесия за представяне на Доклада относно върховенството на закона за 2020 г. и Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2021 г., която ще се проведе на 26 октомври 2020 г.

Срещата се организира от Европейската мрежа на съдебните съвети и има за цел да неформален обмен на идеи за въпросите, които да бъдат включени в Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2021 г. Докладът относно върховенството на закона ще бъде представен от ГД „Правосъдие и потребители“ на Европейската комисия.

Пленумът на ВСС прие отправената покана за провеждане на виртуална среща с представители на Европейската комисия за демокрация чрез право (Венецианската комисия) в периода 4-6 ноември 2020 г. и определи за участие в нея Атанаска Дишева, Евгени Иванов, Калина Чапкънова, Олга Керелска и Цветинка Пашкунова. Предлага се срещата да бъде проведена на 6 ноември, като решенията на Пленума в тази връзка ще бъдат изпратени на Началника на политическия кабинет в Министерство на външните работи.

Тема на инициираните от Венецианската комисия срещи с представители на законодателната, изпълнителната и съдебната власт са предложените промени в проекта на изменения в Конституцията на Република България.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд