Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС реши в случаите на съмнение за коронавирусна инфекция или контакт с такова лице – служител или магистрат, разходите за PSR тест да бъдат за сметка на бюджета на съответния орган на съдебната власт

22 октомври 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет указа на административните ръководители на органите на съдебната власт, че с цел овладяване на рисковете от разпространение на COVID-19, на работните места в случаите на съмнение за коронавирусна инфекция или контакт с такова лице – служител или магистрат, изискващ лабораторно изследване, разходите за PSR тест да бъдат за сметка на бюджета на съответния орган на съдебната власт. При недостиг на средства по бюджета на органа на съдебната власт Пленумът на ВСС ще осигурява допълнителни средства чрез извършване на корекции по бюджета на съдебната власт.

За контактно лице се счита лице, което към настоящия момент няма симптоми, но е било в близък контакт с потвърден случай на COVID-19, в следните случаи:

  • С лице, живеещо в едно и също домакинство;

  • С лице, осъществило директен физически контакт;

  • С лице, споделящо едно и също затворено работно помещение.

    Решението на Пленума на ВСС е във връзка с предложението на Съдийската колегия Комисия „Бюджет и финанси“ да предостави информация с оглед възможността за осигуряване на средства за изследване с PSR тест на магистрати и съдебни служители до края на годината. от последното ѝ заседание, проведено на 20.10.2020 г. Информацията бе поискана по повод писмо от председателя на Софийски градски съд във връзка с констатирани случаи на заразени съдии с COVID-19 в периода 13-14.10.2020 г., както и издадени заповеди, с които се разпорежда изследване с PSR тестове на 15 съдии и 4–ма служители.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд