Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
СЪОБЩЕНИЕ ДО КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ ВЪВ ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД-ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ И ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД-НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ

От 26.10.2020 г. (понеделник) започва приемът на документи по конкурс за повишаване и заемане на 3 (три) длъжности „съдия” във Върховен касационен съд-гражданска колегия и конкурс за повишаване и заемане на 2 (две) длъжности „съдия“ във Върховен касационен съд-наказателна колегия, обявени с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по пр. № 34/13.10.2020 г.

В 14-дневен срок от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ бр. 91/23.10.2020 г. (до 06.11.2020 г. включително), кандидатите могат лично или чрез писмено упълномощен техен представител да подадат документи за участие в администрацията на Висшия съдебен съвет, ул. „Екзарх Йосиф" № 12, гр. София.

Необходимите за попълване образци, утвърдени с Наредба № 1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, са публикувани на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в раздел Важно/Конкурсни процедури/Правила и образци на заявления, както и в раздела на конкурсите.

Във връзка с въведените със Заповед №  РД-01-609/21.10.2020 г. на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки в страната, достъпът на кандидатите за подаване на заявления за участие ще се осъществява през централния вход на сградата на Висшия съдебен съвет, при спазване на физическа дистанция и влизане по един, хигиена на ръцете чрез задължително ползване на поставените дезинфектанти, както и носене на защитни предпазни маски. Поради усложнената противоепидемична обстановка в страната и с цел съблюдаване на мерките за безопасност, при приема на документи, проверка на същите няма да се извършва, като кандидатите ще се подписват в регистър и ще получават входящ номер. Съгласно изискванията на чл. 33, ал. 3, т. 3 от Наредба № 1/09.02.2017 г. към документите за участие кандидатите прилагат копие от 3 акта, избрани от тях, които следва да опишат в заявлението си.

Повече информация за конкурсите може да намерите в съответния раздел на сайта на ВСС, както и на телефони: 02/9304334 и 02/9304329, отдел „Конкурси на съдии“, дирекция „Конкурси на магистрати“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд