Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие „Обобщена справка за отложените по обективни причини дела“ в съдилищата

27 октомври 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие „Обобщена справка за отложените по обективни причини дела – т. II 6 от Правила и мерки за работа на съдилищата в условия на пандемия, приети с решение на СК на ВСС по протокол № 15/12.05.2020 г.“. Тя съдържа данни за отложени в периода месец април – 30.09.2020 г., 1 192 броя дела в 107 съдилища. Някои от съдилищата са включили в предоставената информация освен отсрочени заради COVID-19 дела, и такива за събиране на доказателства и изготвяне на експертизи. ВСС продължава събирането на тази информация в изпълнение на Правилата и мерките за работа на съдилищата в условия на пандемия.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд