Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС преназначи Пламен Драганов на длъжност „съдия“ в Районен съд – Търговище

27 октомври 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 169, ал. 5 от Закона за съдебната власт, преназначи Пламен Драганов на заеманата преди избора му за „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Търговище, длъжност „съдия“ в Районен съд – Търговище, считано от датата на встъпване в длъжност на новоизбрания административен ръководител – председател на Районен съд – Търговище.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд