Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на назначи Христо Ангелов на длъжност „съдия“ в Районен съд – Стара Загора

27 октомври 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 169, ал. 5 от Закона за съдебната власт, назначи Христо Ангелов – изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Гълъбово, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Стара Загора, считано от датата на назначаване на временно изпълняващ длъжността „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Гълъбово.

Колегията указа на административния ръководител на Окръжен съд – Стара Загора, в седемдневен срок, считано от днес, да ѝ предложи съдия от Окръжен съд – Стара Загора, за временно изпълняващ длъжността „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Гълъбово, с приложено негово съгласие да заеме този пост.

С решението се обезпечава правораздавателната дейност на Районен съд – Гълъбово, където до момента Христо Ангелов изпълнява функциите на „административен ръководител – председател“.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд