Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отказа да прекрати командироването на трима съдии от Районен съд – Плевен в СРС и в Административен съд - Плевен

27 октомври 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение искането на Валери Цветанов – съдия в Районен съд – Плевен, относно прекратяване командироването на съдиите от Районен съд – Плевен Венелин Николаев и Ралица Маринска-Ангелова, в Административен съд – Плевен. Колегията отхвърли и предложение за прекратяване на командироването на Калина Филипова – съдия в Районен съд – Плевен в Софийския районен съд. Решението се изпраща за сведение на и. ф. административен ръководител на Районен съд – Плевен и на съдия Цветанов.

Съдийската колегия взе предвид статистическите данни на Районен съд – Плевен, и съдилищата, в които са командировани магистратите. Те показват, че съдиите в Районен съд – Плевен имат около средната натовареност по щат, така и действителна. Данните за натовареността на Административен съд – Плевен, също сочат близка до средната за нивото, докато Софийският районен съд отчита висока натовареност.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд