Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отказа да прекрати командироването на съдии от Районен съд – Шумен в други органи на съдебната власт

27 октомври 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение искането на административния ръководител на Районен съд – Шумен, относно прекратяване на командироването на трима съдии от този орган на съдебната власт - Бистра Бойн – в Административен съд – Шумен, Зара Иванова в Окръжен съд  – Шумен, и Теодора Йорданова-Момова в Районен съд – Велики Преслав. Решението се изпраща за сведение на административния ръководител на Районен съд – Шумен.

Съдийската колегия взе предвид данните за натовареността на Районен съд – Шумен, за първото полугодие на 2020 г. и за 2019 г., които показват, че независимо от командироването на тримата съдии, натовареността на съдиите от Районен съд – Шумен остава под средната за нивото. Обсъдени са и данните за натовареността на Административен съд – Шумен, Окръжен съд – Шумен и Районен съд – Велики Преслав, в които са командировани съдиите от Районен съд – Шумен. От данните за натовареността по основните показатели е видно, че Районен съд – Велики Преслав е с натовареност над средната за нивото и е по-натоварен от Районен съд – Шумен.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд