Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съобщение до одобрените кандидати за „младши съдия” в окръжните съдилища, „младши прокурор” в районните прокуратури и „младши следовател“ в следствените отдели в окръжните прокуратури

Уведомяваме ви, че със Заповед № РД-11-58/27.10.2020 г. директорът на Националния институт на правосъдието определи 30 ноември 2020 г. (понеделник) за начална дата на курса на задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши магистрати, випуск 2020-2021 г.

Обучението ще се проведе в периода от 30 ноември 2020 г. до 29 август 2021 г., включително.

Допълнителна информация може да търсите на интернет страницата на Националния институт на правосъдието (http://www.nij.bg/).

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд