Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет допълни състава на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия

28 октомври 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет допълни състава на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия с избраните от Общите събрания на прокурорите от Върховна касационна прокуратура и Върховна административна прокуратура, действащи прокурори, считано от 01.11.2020 г. с Евгений Трифонов, Ирина Апостолова, Ангелина Митова-Мончовска и Галя Гугушева - прокурори във Върховна касационна прокуратура, както и с Димитър Стефанов – прокурор в Апелативна прокуратура – София.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд