Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС обсъди необходимостта от допълнителни мерки във връзка с разпространението на заболяването COVID-19

3 ноември 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет изрази подкрепа във връзка с полученото от Ива Рупчева – директор на дирекция „Законодателна дейност и право на Европейския съюз“ при Народното събрание на Република България, искане за изразяване на предварително становище по проект на законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание на 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците.

Членовете на Колегията обърнаха внимание, че евентуалното приемане на предложената законодателна промяна и обявяване на съдебна ваканция до 31.12.2020 г., означава, че съдилищата ще продължат да работят като се отложат насрочените в открито съдебно заседание дела.

Колегията отложи за следващото заседание на 10.11.2020 г. актуализирането на Правилата и мерките за работа на съдилищата в условията на пандемия, приети с решение на Съдийската колегия по протокол № 15/12.05.2020 г., предвид направени от административните ръководители на органи на съдебната власт предложения.

Приети за сведение са писма от административните ръководители на Върховния административен съд, на Окръжен съд – Русе, на Окръжен съд – Шумен, на Окръжен съд – Благоевград, на Специализирания наказателен съд, на Окръжен съд – Благоевград, на Специализирания наказателен съд и на Районен съд – Панагюрище, във връзка с епидецията от COVID-19. Приети бяха също Отворено писмо от СНЦ „Електронна национална адвокатска платформа за сътрудничество“, Обръщение на СНЦОП „Обединение на свободните адвокати“ и Декларация на Адвокатски съвет при Адвокатска колегия – Бургас.

Председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков е представил обобщена справка за броя на съдиите и съдебните служители в административните съдилища, които са заразени с COVID-19 и/или са контактни на заразени COVID-19 .

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд