Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС насрочи избора на председател на Районен съд – Кнежа

3 ноември 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи дата – 24 ноември 2020г., за провеждане на събеседване с допуснатия кандидат в процедура за избор на административен ръководител – председател на Районен съд – Кнежа. В процедурата участва един кандидат – Мая Кончарска – съдия в Районен съд – Кнежа.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд