Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи дати за провеждане на процедури за избор на административни ръководители в ОП - Кърджали, ОП - Смолян, РП – Благоевград и РП - Монтана

4 ноември 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, открити с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 31/16.09.2020 г. (обн. ДВ, бр. 83/25.09.2020 г.), както следва:

  • Окръжна прокуратура – Кърджали: 02.12.2020 г.;
  • Окръжна прокуратура – Смолян: 09.12.2020 г.;
  • Районна прокуратура – Ботевград: 16.12.2020 г.;
  • Районна прокуратура – Монтана: 16.12.2020 г.

Кандидатите за административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Кърджали са двама - Желязко Стефанов - изпълняващ функциите „административен ръководител – окръжен прокурор“ на ОП – Кърджали и Стоян Моневски - прокурор в СРП. Кандидатът за административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Смолян е Недко Симов - заместник на административния ръководител – заместник - окръжен прокурор“ на същата прокуратура. За административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Ботевград, допуснатият кандидат е досегашният ръководител – Дарин Лаков, а за Районна прокуратура – Монтана - Емил Овчаров - прокурор в РП – Монтана.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд