Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи изпълняващ функциите административен ръководител на районните прокуратури в градовете Бяла Слатина и Монтана

4 ноември 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, единодушно, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от Закона за съдебната власт, определи Методи Маринов – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Бяла Слатина, за изпълняващ функциите „административен ръководител - районен прокурор“ на Районна прокуратура – Бяла Слатина, считано от 10.11.2020 г., до закриване на органа, съгласно решение на Пленума на ВСС по протокол № 20 от 13.08.2020 г., т. 1. Единодушно за изпълняващ функциите „административен ръководител - районен прокурор“ на Районна прокуратура – Монтана бе определен Емил Овчаров – прокурор в същата прокуратура, считано от 12.11.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Колегията, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, преназначи Галин Байчев на заеманата преди назначаването му за административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Монтана длъжност „прокурор“ в същата прокуратура, считано от 12.11.2020 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд