Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет определи Евгени Иванов за член на Комисията по правни въпроси

5 ноември 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет определи Евгени Иванов за член на Комисията по правни въпроси към Пленума на ВСС, от състава на Прокурорската колегия. Предложението е направено от Прокурорската колегия на ВСС, съгласно Протокол № 36/14.10.2020 г., т. 19. Той е определен за член на Комисията на мястото на Даниела Машева, която участва в състава ѝ от месец октомври 2017 г. до освобождаването ѝ от длъжността „изборен член на ВСС“ в началото на 2020 г.

Евгени Иванов е избран за член на ВСС от Общо събрание на прокурорите, проведено на 19 и 26 септември 2020 г. и встъпи в длъжност на 12 октомври 2020 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд