Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие информация за разходите за командировки на членове на ВСС, председателите на върховните съдилища, Главния прокурор на Р България, главния инспектор на ИВСС и директора на НИП за III-то тримесечие на 2020 г.

5 ноември 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри разходите за командировки на членовете на Висшия съдебен съвет за III-то тримесечие на 2020 г., които са в размер на 547,04 лв. и прие за сведение информацията на председателите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд, Главния прокурор на Република България, Главния инспектор на Инспектората към ВСС и директора на Националния институт на правосъдието, според която за посочения период не са им изплащани средства за командировки. Не са изплащани командировъчни пари и на членовете на ВСС, участващи и в управлението и/или изпълнението на дейности по европейски и международни програми.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд