Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие за сведение справка от ЗАД „Дженерали застраховане“ АД за регистрираните застрахователни събития, размера на изплатените застрахователни суми и основанията за отказ за изплащане

5 ноември 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение справка на Застрахователно акционерно дружество „Дженерали застраховане“ АД за регистрираните застрахователни събития, отказани и изплатени застрахователни суми по предявени претенции по сключения договор с Висшия съдебен съвет за периода 01.07.2020 г. – 30.09.2020 г.

През третото тримесечие на 2020 г. са обработени 378  преписки, като са отказани общо 29 преписки на различни основания, включително непокрит риск и платена трайна неработоспособност. По 54 преписки се чакат допълнителни документи. Изплатените обезщетения са в размер на 433 401,48 лв.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд