Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС разпредели ползването на помещенията в Съдебна палата - Първомай

5 ноември 2020 година

 Пленумът на Висшия съдебен съвет разпредели ползването на помещения в административна сграда, находяща се в гр. Първомай на ул. „Христо Ботев“ № 13 между Районен съд – Първомай, Окръжна прокуратура – Пловдив – за нуждите на Териториално отделение – Първомай към Районна прокуратура – Пловдив, Агенция по вписванията – Служба по вписванията – Първомай и РД „Охрана“ – Пловдив.

Решението е Прието на основание чл. 388, ал. 1, предложение първо от Закона за съдебната власт, във връзка с писмо с регистрационен № ВСС-903/28.08.2020 г. от административния ръководител на Районен съд – Първомай, с приложен съгласуван проект от административните ръководители на Районен съд – Първомай, Окръжна прокуратура – Пловдив, Агенция по вписванията и ОЗ „Охрана“ за цялостно разпределение на ползването на помещенията в Съдебната палата в гр. Първомай между органите на съдебната власт.

То е изпратено на административния ръководител на Районен съд – Първомай, за сведение и изпълнение, и на главния прокурор на Република България, на разпореждане.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд