Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС упълномощи представляващия ВСС да инициира процедура по чл. 80 от Закона за държавната собственост – изземване на отдаден под наем имот

5 ноември 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия Висшия съдебен съвет да отправи мотивирано искане до Областния управител на област на София по реда на чл. 80, ал. 1 от Закона за държавната собственост за изземване на отдаден под наем недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ обща площ от 52 кв. м. в сградата на Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша“ № 2, който се държи без правно основание. Решението е във връзка с изтекъл договор за наем на 01.09.2020 г. и отказ на наемателя – „А1 България“ ЕАД да освободи имота.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд