Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС разпредели ползването на помещения стопанисвани от Административен съд - Сливен

5 ноември 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет измени решение по т. 24, подточка II. 1 от протокол № 43/24.11.2016 г., с което е възложено стопанисването на административния ръководител на Административен съд – Сливен върху недвижим имот, намиращ се в гр. Сливен, бул. „Цар Освободител“ № 12. С новото решение се разпределя ползването на недвижим имот – частна държавна собственост, съставляващ 4 сгради с предназначение гаражи, подробно описан в Акт за частна държавна собственост, между Районен съд – Сливен, Окръжен съд – Сливен, Административен съд – Сливен и Окръжна прокуратура – Сливен.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд