Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Представляващият Висшия съдебен съвет и членове на ВСС ще се срещнат с главния съдебен инспектор и членове на Инспектората на Република България

5 ноември 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение информация за официална визита в България на главния съдебен инспектор и членове на Инспектората на Република Албания, в периода 17-18 ноември 2020 г. Програмата предвижда официална среща на главния съдебен инспектор на Албания с представляващия Висшия съдебен съвет на 17 ноември 2020 г., както и среща между членовете на ВСС и членове на Инспектората на Република Албания. За участие в нея са определени Атанаска Дишева, Боян Новански и Огнян Дамянов.

Официалната визита на албанската делегация е организирана и финансирана от европeйския проект ЕУРАЛИУС 5 „Консолидация на съдебната система в Албания“, който с изпълнява от консорциум с водеща организация Германската фондация за международно правно сътрудничество (IRZ). Партньори по проекта са Центъра за международно правно сътрудничество от Нидерландия, Агенцията за икономическо развитие от Албания и Върховния съвет на магистратурата на Италия. Основната цел на проекта е да продължи подкрепата за цялостната консолидация на продължаващата съдебна реформа в Албания.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд