Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС взе решение за унищожаване на бюлетините от проведения избор за член на ВСС от квотата на прокурорите

5 ноември 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет взе решение да се разпечата избирателната кутия и да се унищожат бюлетините от проведения на 26 септември 2020 г. избор на член на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите. За целта е определена комисия в състав Боян Новански - член на ВСС, Тихомир Димитров – главен секретар на ВСС и Васил Пеловски – директор на дирекция „Човешки ресурси, административно и техническо обслужване и класифицирана информация“, която да извърши разпечатване на избирателната кутия и да унищожи бюлетините, като изготви протокол за извършената дейност.

Съгласно чл. 29н, ал. 7 от ЗСВ, бюлетините от проведените избори се подреждат и запечатват в избирателна кутия и се съхраняват до влизане в сила на решението, с което избирателната комисия се произнася за резултата от избора, и се унищожават с решение на Пленума на ВСС след встъпване в длъжност на избрания член.

Решението на избирателната комисия за не е обжалвано, влязло е в сила и новоизбраният член на ВСС от квотата на прокурорите встъпи в длъжност на 12 октомври 2020 г.

 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд