Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС реши в случаите на съмнение за коронавирусна инфекция или контакт с такова лице – служител или магистрат, разходите за PSR тест и антигенен тест за COVID-19 да бъдат за сметка на бюджета на съдебната власт

5 ноември  2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет допълни решението си по т. 41 от Протокол № 26, проведено на 22 октомври 2020 г., съгласно което в случаите на съмнение за коронавирусна инфекция или контакт с такова лице – служител или магистрат, разходите за PSR тест за сметка на бюджета на съответния орган на съдебната власт. Пленумът на ВСС предоставя алтернативна възможност за извършване на антигенни тестове за COVID-19. С направените допълнения решението на Пленума на ВСС доби следната редакция:

„Указва на административните ръководители на органите на съдебната власт, че с цел овладяване на рисковете от разпространение на COVID-19, на работните места в случаите на съмнение за коронавирусна инфекция или контакт с такова лице – служител или магистрат, изискващ лабораторно изследване, разходите за PSR тест и антигенен тест за COVID-19 да бъдат за сметка на бюджета на съответния орган на съдебната власт.

Препоръчва се на административните ръководители да използват антигенен тест, като при положителен резултат да се прави и PSR тест.

При недостиг на средства по бюджета на органа на съдебната власт Пленумът на ВСС ще осигурява допълнителни средства чрез извършване на корекции по бюджета на съдебната власт.

За контактно лице се счита лице, което към настоящия момент няма симптоми, но е било в близък контакт с потвърден случай на COVID-19, в следните случаи:

  • С лице, живеещо в едно и също домакинство;

  • С лице, осъществило директен физически контакт;

  • С лице, споделящо едно и също затворено работно помещение.“

     

     

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд