Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие проект на Постановление на Министерски съвет за одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2020 г.

5 ноември 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2020 г., с приложена финансова обосновка. С проекта на постановлението се предлага одобряване на допълнителен трансфер в размер на 28 000 000 лв. по бюджета на съдебната власт за 2020 г., който да се осигури чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 г. Очакваното неизпълнение на приходите към 31.12.2020 г. е в размер на 28 066,1 млн. лв.

Пленумът упълномощи представляващия ВСС да подпише финансовата обосновка, която заедно с проекта на Постановление на Министерския съвет ще бъдат изпратени на министъра на правосъдието.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд