Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие решение за определяне на реда и начина на изчисляване на обезщетенията по чл. 225 от ЗСВ

5 ноември 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие Решение за определяне на реда и начина на изчисляване на обезщетенията по чл. 225 от ЗСВ, което ще бъде публикувано на интернет сайта на ВСС в раздел „Нормативни и вътрешни актове“, подраздел „Актове на ВСС“, секция „Методики, указания и други“. За решението ще бъдат уведомени административните ръководители на органите на съдебната власт.

Решението за определяне на реда и начина на изчисляване на обезщетенията по чл. 225 от ЗСВ е изготвено в изпълнение на разпоредбата на чл. 225, ал. 6 от ЗСВ (ДВ, бр. 11), вследствие на  запитвания от органи на съдебната власт и цели уеднаквяване на практиката.  

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд