Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС ще изрази становище за нецелесъобразност на предложения проект на нова Конституция на Република България, в частта касаеща съдебната система пред Венецианската комисия

5 ноември 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие становище по проекта на нова Конституция на Република България, в частта касаеща съдебната система, което ще бъде представено на виртуалната среща с представители на Европейската комисия за демокрация чрез право (Венецианската комисия) на 6 ноември 2020 г.

Членовете на ВСС се обединиха около позицията, че разделянето на ВСС на Съдебен съвет на съдиите и Съдебен съвет на прокурорите е нецелесъобразно. Пленумът на ВСС прие, че мандатите на председателите на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд и на главния прокурор на Република България не трябва да бъдат намалявани, а сградния фонд на съдебната власт не трябва да се прехвърля към Министерство на правосъдието. Членовете на Висшия съдебен съвет единодушно се обявиха за запазване на споделената отговорност между ВСС и друг орган на държавната власт при избора и назначаването на председателите на върховните съдилища и на главния прокурор на Република България.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд