Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет оптимизира щатната численост на районните прокуратури по реда на чл. 194 от ЗСВ

19 ноември 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет оптимизира щатната численост на районните прокуратури по реда на чл. 194 от ЗСВ, като считано от 01.01.2021 г. съкрати, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ общо 197 щ. дл. за „административен ръководител“, „заместник-административен прокурор“, „прокурор“ и „младши прокурор“ в 33 прокуратури и съответно разкри същия брой щатове за длъжностите „прокурор“ и „младши прокурор“ в 15 районни прокуратури в областните градове. Решението е във връзка с оптимизиране структурата на районните прокуратури, съгласно решение на Пленума на ВСС по протокол № 20/13.08.2020 г., с което се закриват районните прокуратури в градовете Сандански, Гоце Делчев, Петрич, Разлог, Айтос, Карнобат, Горна Оряховица, Павликени, Свищов, Бяла Слатина, Козлодуй, Мездра, Оряхово, Севлиево, Балчик, Генерал Тошево, Каварна, Крумовград, Момчилград, Дупница, Луковит, Тетевен, Троян, Берковица, Лом, Велиниград, Панагюрище, Пещера, Асеновград, Карлово, Девня, Златоград, Казанлък, Чирпан, Димитровград, Ивайловград, Свиленград и Харманли и съответно се разкриват териториални отделения към окрупнените районни прокуратури в градовете Благоевград, Бургас, Велико Търново, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора и Хасково.

Увеличена с 2 щ. дл. е щатната численост на Районна прокуратура – Монтана с оглед трайно установената около и над средната за страната натовареност.

Пленумът на ВСС съкрати 7 щ. дл. в Районна прокуратура – Сандански, 9 щ. дл. в Районна прокуратура – Петрич, 8 щ. дл. в Районна прокуратура – Гоце Делчев, 7 щ. дл. В Районна прокуратура – Разлог, и съответно разкри 27 щ. дл. „прокурор“ и 4 щ. дл. „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Благоевград.

Съкращават се 6 щ. дл. в Райнна прокуратура – Бяла Слатина, 3 щ. дл. в Районна прокуратура – Оряхово, 5 щ. дл. в Районна прокуратура – Козлодуй, 8 щ. дл. в Районна прокуратура – Мездра, и съответно се разкриват 22 щ. дл. „прокурор“ в Районна прокуратура – Враца.

Общо 13 щ. дл. се съкращават в Районна прокуратура – Дупница и съответно се разкрат същия брой щ. дл. „прокурор“ в Районна прокуратура – Кюстендил.

Пленумът на ВСС съкрати 5 щ. дл. в Районна прокуратура – Берковица, 6 щ. дл. в Районна прокуратура – Лом, като разкри 11 щ. дл. прокурор в Районна прокуратура – Монтана.

Съкратени са 6 щ. дл. в Районна прокуратура – Асеновград, 7 щ. дл. в Районна прокуратура – Карлово и съответно се разкриват 13 щ. дл. „прокурор“ в Районна прокуратура – Пловдив.

По 3 щ. дл. се съкращават в Районна прокуратура Панагюрище и Районна прокуратура – Пещера, както и 5 щ. дл. в Районна прокуратура – Велинград и съответно се разкриват 11 щ. дл. прокурор в Районна прокуратура – Пазарджик.

Пленумът на ВСС съкрати 12 щ. дл. в Районна прокуратура – Казанлък, 3 щ. дл. в Районна прокуратура – Чирпан и съответно разкри 13 щ. дл. „прокурор“ и 2 щ. дл. „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Стара Загора.

Чрез съкращаване на  5 щ. дл. в Районна прокуратура – Харманли, 8 щ. дл. в Районна прокуратура – Свиленград, 4 щ. дл. в Районна прокуратура – Димитровград и 2 щ. дл. в Районна прокуратура – Ивайловград се разкриват 15 щ. дл. „прокурор“ и 4 щ. дл. „младши прокурор в Районна прокуратура – Хасково.

Съкращават се 4 щ. дл. в Районна прокуратура – Момчилград, 3 щ. дл. в Районна прокуратура – Крумовград и съответно се разкриват 7 щ. дл. „прокурор“ в Районна прокуратура – Кърджали.

Пленумът на ВСС съкрати по 2 щ. дл. в Районна прокуратура – Девин и Районна прокуратура – Златоград и съответно разкри 4 щ. дл. „прокурор“ в Районна прокуратура – Смолян.

Чрез съкращаване на 8 щ. дл. в Районна прокуратура – Горна Оряховица, 5 щ. дл. в Районна прокуратура – Свищов и 4 щ. дл. в Районна прокуратура – Павликени се разкриват 17 щ. дл. „прокурор“ в Районна прокуратура – Велико Търново.

Общо 3 щ. дл. се съкращават в Районна прокуратура – Севлиево и съответно се разкриват  3 щ. дл. „прокурор в Районна прокуратура – Габрово.

По 5 щ. дл. се съкращават в Районна прокуратура – Троян и Районна прокуратура – Тетевен, както и 3 щ. дл. в Районна прокуратура – Луковит и съответно се разкриват 13 щ. дл.“прокурор“ в Районна прокуратура – Ловеч.

Пленумът на ВСС съкрати по 3 щ. дл. в Районна прокуратура – Балчик и Районна прокуратура - Каварна, както и 2 щ. дл. в Районна прокуратура – Генерал Тошево и съответно разкри 8 щ. дл. „прокурор“ в Районна прокуратура – Добрич.

Пленумът на ВСС съкрати 5 щ. дл. в Районна прокуратура – Айтос, 5 щ. дл. в Районна прокуратура – Карнобат и 8 щ. дл. в Районна прокуратура – Бургас и съответно разкри 8 дл. „прокурор“ в Районна прокуратура – Бургас, от които 6 заети и 2 свободни, както и 2 свободни длъжности „прокурор“ в Районна прокуратура – Монтана.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд