Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отложи разглеждането на възражение срещу атестационна оценка

24 ноември 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие доклад от главния секретар на ВСС за направените многобройни опити за призоваване на Стела Шипковенска – съдия в Районен съд – Разлог, във връзка с нейно възражение срещу изготвената й комплексна оценка за атестиране за придобиване на статут на несменяемост. Колегията установи, че въпреки положените от администрацията на ВСС усилия, съдия Шипковенска не е редовно призована, тъй като не е намерена нито на посочения от нея адрес, нито на адреси на нейни близки.

Разглеждането на възражението на съдия Шипковенска бе отложено за 21.01.2021 г., за да бъдат изпълнени в този период всички изискванията на чл. 18а на Административнопроцесуалния кодекс относно нейното призоваване.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд