Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС намали броя на заместник-административните ръководители на Апелативен съд – Бургас

24 ноември 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 30, ал. 5, т. 4 от Закона за съдебната власт, намали щатните длъжности „заместник на административния ръководител – заместник-председател" на Апелативен съд – Бургас, от три на две, като трансформира една длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ и ръководител на наказателно отделение в една длъжност „съдия“ в апелативен съд – Бургас, наказателно отделение, считано от датата на вземане на решението.

Решението е във връзка с предложение на Пламен Синков – и. ф. административен ръководител – председател на Апелативен съд – Бургас. Той мотивира необходимостта от свободна щатна длъжност за съдия, на която да бъде командирован магистрат, с оглед бавното развитие на конкурсните процедури за повишаване в длъжност, задълбочаваща се кадровата криза на всички съдебни нива и затруднения при попълване на незаети щатове.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд