Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отложи разглеждането на искане за прекратяване на командироването на съдия от Районен съд – Сливница в Окръжен съд - София

24 ноември 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за 02.02.2021 г. разглеждането на искане на административния ръководител на Районен съд – Сливница, да се прекрати, на основание чл. 30, ал. 5, т. 18 от ЗСВ, командироването в Окръжен съд – София на Кристина Тодорова – съдия в Районен съд – Сливница.

Отлагането е във връзка с получени писма от Мариана Маркова – председател на Районен съд – Сливница, и от Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, за наличие на временен вариант за решаване на проблема с недостатъчната кадрова обезпеченост на районния съд.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд