Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие доклад за дейността на командирован национален експерт в Генералната дирекция „Правосъдие и потребители“ на ЕК

24 ноември 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение доклад от Катерина Енчева за дейността ѝ като командирован национален експерт в Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ (JUST) на Европейската комисия за периода 01.11.-2018 г. – 31.10.2020 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд