Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прекрати процедура за избор на административен ръководител на Апелативна специализирана прокуратура

25 ноември 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати откритата, с решение по Протокол № 19/03.06.2020 г. (обн. ДВ, бр.53/12.06.2020г.), процедура за избор на административен ръководител - апелативен прокурор на Апелативна специализирана прокуратура, поради отказ от участие на единствения допуснат кандидат - Димитър Франтишек Петров - прокурор в Специализираната прокуратура.

Заявлението от прокурор Петров е депозирано в деловодството на ВСС на 19.11.2020 г.

Решението на Прокурорската колегия ще бъде обявено на интернет сайта на ВСС в раздел „Важно/Конкурсни процедури/Избор на административни ръководители.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд