Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет преназначи 166 магистрати по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, във връзка с оптимизиране структурата на районните прокуратури

25 ноември 2020 година

 

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет преназначи по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ от 01.01.2021 г. 166 магистрати в 15 районни прокуратури в областните градове Благоевград, Бургас, Велико Търново, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора и Хасково.

Решението е във връзка с оптимизиране структурата на районните прокуратури, съгласно решение на Пленума на ВСС по протокол № 20/13.08.2020 г., с което се закриват районните прокуратури в градовете Сандански, Гоце Делчев, Петрич, Разлог, Айтос, Карнобат, Горна Оряховица, Павликени, Свищов, Бяла Слатина, Козлодуй, Мездра, Оряхово, Севлиево, Балчик, Генерал Тошево, Каварна, Крумовград, Момчилград, Дупница, Луковит, Тетевен, Троян, Берковица, Лом, Велиниград, Панагюрище, Пещера, Асеновград, Карлово, Девин, Златоград, Казанлък, Чирпан, Димитровград, Ивайловград, Свиленград и Харманли и съответно се разкриват териториални отделения към окрупнените районни прокуратури със седалища в областните градове.

На длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Благоевград, с място на работа – съдебния район на Районна прокуратура – Благоевград са преназначени, както следва:

         - и. ф. административният ръководител, заместник-административният ръководител, 4-ма прокурори от Районна прокуратура – Сандански;

         - административният ръководител, заместник-административният ръководител и 4-ма прокурори от Районна прокуратура – Петрич;

         - и. ф. административният ръководител, заместник-административният ръководител, 3-ма прокурори от Районна прокуратура – Гоце Делчев;

         - административният ръководител, заместник-административният ръководител и 3-ма прокурори от Районна прокуратура – Разлог;

         Младшите прокурори от районните прокуратури в Сандански и Гоце Делчев са преназначени на длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Благоевград.

На длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Враца, с място на работа – съдебния район на Районна прокуратура – Враца са преназначени, както следва:

         - и. ф. административният ръководител и 4-ма прокурори от Районна прокуратура – Бяла Слатина;

         - и. ф. административният ръководител и 1 прокурор от Районна прокуратура – Оряхово;

         - административният ръководител и 2-ма прокурори от Районна прокуратура – Козлодуй;

         - административният ръководител и 6-ма прокурори от Районна прокуратура – Мездра;

На длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Кюстендил, с място на работа – съдебния район на Районна прокуратура – Кюстендил са преназначени административният ръководител, заместник-административния ръководител и 9 прокурори от Районна прокуратура – Дупница.

На длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Монтана, с място на работа – съдебния район на Районна прокуратура – Монтана са преназначени, както следва:

         - административният ръководител и 3-ма прокурори от Районна прокуратура – Берковица;

         - административният ръководител и 4-ма прокурори от Районна прокуратура – Лом.

На длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Пловдив, с място на работа – съдебния район на Районна прокуратура – Пловдив са преназначени административният ръководител, заместник-административният ръководител и 4-ма прокурори от Районна прокуратура – Асеновград, както и и. ф. административният ръководител и 6-ма прокурори от Районна прокуратура – Карлово

На длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Пазарджик, с място на работа – съдебния район на Районна прокуратура – Пазарджик са преназначени и. ф. административният ръководител и 3-ма прокурори от Районна прокуратура – Велинград; 1 прокурор от Районна прокуратура – Панагюрище, както и и. ф. административният ръководител и 1 прокурор от Районна прокуратура – Пещера.

На длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Стара Загора, с място на работа – съдебния район на Районна прокуратура – Стара Загора са преназначени административният ръководител, двамата заместник-административни ръководители и 7 прокурори от Районна прокуратура – Казанлък, както и и. ф. административният ръководител и един прокурор от Районна прокуратура – Чирпан.

Двамата младши прокурори от Районна прокуратура – Казанлък са преназначени на длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Стара Загора.

На длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Хасково, с място на работа – съдебния район на Районна прокуратура – Хасково са преназначени, както следва:

- административният ръководител и 2-ма прокурори от Районна прокуратура – Харманли;

         - административният ръководител и 5-ма прокурори от Районна прокуратура – Свиленград;

         - административният ръководител на Районна прокуратура – Димитровград;

         - и. ф. административният ръководител и 1 прокурор от Районна прокуратура – Ивайловград;

         Младшият прокурор от Районна прокуратура – Свиленград, както и двамата младши прокурори от Районна прокуратура – Димитровград са преназначени в Районна прокуратура – Хасково.

         На длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Кърджали, с място на работа – съдебния район на Районна прокуратура – Кърджали са преназначени, както следва:

         - административният ръководител и 3-ма прокурори от Районна прокуратура – Момчилград;

         - административният ръководител и 2-ма прокурори от Районна прокуратура – Крумовград.

На длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Смолян, с място на работа – съдебния район на Районна прокуратура – Смолян са преназначени административните ръководители на Районна прокуратура – Девин и на Районна прокуратура – Златоград, както и един прокурор от РП- Златоград.;

На длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Велико Търново, с място на работа – съдебния район на Районна прокуратура – Велико Търново са преназначени, както следва:

         - административният ръководител, заместник-административния ръководител и 5-ма прокурори от Районна прокуратура- Горна Оряховица;

         - и. ф. административният ръководител, заместник-административния ръководител и 3-ма прокурори от Районна прокуратура- Свищов;

         - и. ф. административният ръководител и 2-ма прокурори от Районна прокуратура- Павликени.

На длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Габрово, с място на работа – съдебния район на Районна прокуратура – Габрово са преназначени и. ф. административният ръководител и 2-ма прокурори от Районна прокуратура- Севлиево.

На длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Ловеч с място на работа – съдебния район на Районна прокуратура – Ловеч са преназначени:

         - административният ръководител, заместник-административния ръководител и 3-ма прокурори от Районна прокуратура- Троян;

         - административният ръководител, заместник-административния ръководител и 2-ма прокурори от Районна прокуратура- Тетевен;

         - административният ръководител и 2-ма прокурори от Районна прокуратура- Луковит;

На длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Добрич с място на работа – съдебния район на Районна прокуратура – Добрич са преназначени:

         - и. ф. административният ръководител и 2-ма прокурори от Районна прокуратура- Балчик;

         - административният ръководител и един прокурор от Районна прокуратура- Генерал Тошево;

         - административният ръководител и 2-ма прокурори от Районна прокуратура- Каварна.

На длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Бургас с място на работа – съдебния район на Районна прокуратура – Бургас са преназначени, както следва:

         - и. ф. административният ръководител и 3-ма прокурори от Районна прокуратура- Айтос;

         и. ф. административният ръководител и един  прокурор от Районна прокуратура- Карнобат.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд