Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС поощри Весела Карагеоргиева – следовател в Следствения отдел в СГП с „личен почетен знак първа степен – златен“ и парична награда в размер на 1000 лв.

25 ноември 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ и ал. 3, т. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Весела Карагеоргиева – следовател в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ и парична награда в размер на 1000 лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

В предложението за поощрение от Илиана Кирилова – административен ръководител на Софийска градска прокуратура, е посочено, че Карагеоргиева има над 27 години юридически стаж като следовател, ползва се с репутацията на честен, достоен и коректен магистрат, който се отличава с прецизност, инициативност и мотивираност.

Весела Карагеоргиева е освободена, на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ – подадена оставка, от заеманата длъжност, считано от 01.12.2020 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд