Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение решение № 13587 от 03.11.2020 г. на Върховния административен съд – Петчленен състав – II колегия, по адм. дело № 6604/2020 г.

25 ноември 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение решение № 13587 от 03.11.2020 г. на Върховния административен съд – Петчленен състав – II колегия, по адм. дело № 6604/2020 г., с което оставя в сила решение № 3024 от 26.02.2020 г., постановено по адм. дело № 12559/2019 г. на тричленен състав на ВАС, Шесто отделение, с което се отменя по жалба на Детелина Ганчева Ганчева, решение по т.1 от протокол № 28 от заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 18.09.2019 г., с което в качеството й на прокурор в Специализираната прокуратура й е наложено наказание по чл.308, ал.1, т.2 ЗСВ – „намаляване на основното възнаграждение от 10 на сто за срок от 6 месеца“ за извършени дисциплинарни нарушения по чл.307, ал.2, т.3 ЗСВ – бездействие, което неоправдано е забавило производството по прокурорски преписки № 760/2012 г. и № 198/2012 г. и двете по описа на Специализираната прокуратура.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд