Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът възложи на представляващия ВСС сключване на договори за наем на оборудвани помещения за нуждите на централизираните информационни системи на ОСВ

26 ноември 2020 година

Пленумът на ВСС възложи на представляващия Висшия съден съвет да подпише договори за наем на оборудвани помещения за разполагане на хардуер за нуждите на централизираните информационни системи на органите на съдебната власт с „Информационно обслужване“ АД и на стойност 54 000 лв. без ДДС и с „А1“ на стойност 54 000 лв., за срок от 12 месеца.

Решението е във връзка с доставено основното и резервно оборудване по договор за доставка, инсталиране, конфигуриране и поддръжка на ИТ инфраструктура, в която ще работи ЕИСС и Специализирана информационна система за мониторинг и анализ.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд