КОНКУРСИ
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА 10 (ДЕСЕТ) ЕВРОПЕЙСКИ ДЕЛЕГИРАНИ ПРОКУРОРИ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, 

открита с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 46/17.12.2020 г., т. 1

 

ПРАВИЛА за подбор на кандидати за европейски делегиран прокурор

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура за подбор на кандидати за европейски делегирани прокурори (публикувано на 17 декември 2020 г.)

РЕШЕНИЕ за избор на Комисия по допустимост на кандидати в процедура за подбор на европейски делегирани прокурори (публикувано на 17 декември 2020 г.)

Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за европейски делегирани прокурори от Република България (публикувано на 17 декември 2020 г.)

РЕШЕНИЕ за определяне на дати за изслушване на кандидатите за европейски делегирани прокурори (публикувано на 29 януари 2021 г.)

РЕШЕНИЕ за прекратяване на процедурата за подбор на кандидати за европейски делегирани прокурори  (публикувано на 16 юни 2021 г.)

 

Кандидат  

Заявление
и документи
по чл. 7, ал.3 

от Правилата за подбор на кандидати за  европейски делегиран прокурор

Списъци на
допуснати / недопуснати
кандидати
Становища и въпроси Дата, час и място за изслушване
на кандидатите
Решение
на ПК на ВСС за одобряване на
кандидатите
1.    

Димитър Каменов Младенов -
прокурор в Софийска градска прокуратура

(публикувани на 05.01.2021г.)

 

 

 

Списък

(публикуван на 25.01.2021 г.)

въпроси
от БИПИ

(публикувани на 02.02.2021 г.)

въпроси
от сдружение "БОЕЦ- България обединена с една цел",
вх. № 1721/08.02.2021г.;
постъпили извън срока по чл. 11 от Правилата за подбор на европейски делегиран прокурор (изпратени по електронен път на 06.02.2021 г., публикувани на 08.02.2021 г.)

11.02.2021 г.

9:00 ч.

 

 

Извлечение от решение на ПК ВСС по Протокол 
№ 5/
10-13 .02.2021 г., т.1

(публикувано на 15.02.2021 г.)

2.  Пламен Дончев Петков -
административен ръководител-
районен прокурор на
Районна прокуратура - Сливница

(публикувани на 07.01.2021г.)

въпроси
от БИПИ

(публикувани на 02.02.2021 г.)

въпроси
от сдружение "БОЕЦ- България обединена с една цел",
вх. № 1721/08.02.2021г.;
постъпили извън срока по чл. 11 от Правилата за подбор на европейски делегиран прокурор (изпратени по електронен път на 06.02.2021 г., публикувани на 08.02.2021 г.)

12.02.2021 г.

9:00 ч.

3. Бойко Йорданов Атанасов -
следовател в
Следствения отдел в Софийска градска прокуратура

(публикувани на 07.01.2021г.)

въпроси
от БИПИ

(публикувани на 02.02.2021 г.)

въпроси
от сдружение "БОЕЦ- България обединена с една цел",
вх. № 1721/08.02.2021г.;
постъпили извън срока по чл. 11 от Правилата за подбор на европейски делегиран прокурор (изпратени по електронен път на 06.02.2021 г., публикувани на 08.02.2021 г.)

10.02.2021 г.

9:00 ч.

4. Вихър Викторов Михайлов -
следовател във
Военно-окръжна
прокуратура - София
 

(публикувани на 08.01.2021г.)

въпроси
от БИПИ

(публикувани на 02.02.2021 г.)

въпроси
от сдружение "БОЕЦ- България обединена с една цел",
вх. № 1721/08.02.2021г.;
постъпили извън срока по чл. 11 от Правилата за подбор на европейски делегиран прокурор (изпратени по електронен път на 06.02.2021 г., публикувани на 08.02.2021 г.)

10.02.2021 г.

14:00 ч.

5. Дарина Стефанова Косева -
прокурор в Софийска районна прокуратура

(публикувани на 12.01.2021г.)

въпроси
от БИПИ

(публикувани на 02.02.2021 г.)

въпроси
от сдружение "БОЕЦ- България обединена с една цел",
вх. № 1721/08.02.2021г.;
постъпили извън срока по чл. 11 от Правилата за подбор на европейски делегиран прокурор (изпратени по електронен път на 06.02.2021 г., публикувани на 08.02.2021 г.)

10.02.2021 г.

14:00 ч.

6.

Светослава Стефанова Пенчева-
прокурор в Районна прокуратура - Пловдив

ОТКАЗ вх. № ВСС-433/10.02.2021 г.

(публикувани на 13.01.2021г.)

въпроси
от БИПИ

(публикувани на 02.02.2021 г.)

въпроси
от сдружение "БОЕЦ- България обединена с една цел",
вх. № 1721/08.02.2021г.;
постъпили извън срока по чл. 11 от Правилата за подбор на европейски делегиран прокурор (изпратени по електронен път на 06.02.2021 г., публикувани на 08.02.2021 г.)

12.02.2021 г.

13:30 ч.

7. Светлана Георгиева Шопова - Колева-
прокурор в Софийска градска прокуратура

(публикувани на 13.01.2021г.)

въпроси
от БИПИ

(публикувани на 02.02.2021 г.)

въпроси
от сдружение "БОЕЦ- България обединена с една цел",
вх. № 1721/08.02.2021г.;
постъпили извън срока по чл. 11 от Правилата за подбор на европейски делегиран прокурор (изпратени по електронен път на 06.02.2021 г., публикувани на 08.02.2021 г.)

отговори

(публикувани на 12.02.2021 г.)

12.02.2021 г.

13:30 ч.

8. Станелия Василева Караджова -
следовател в
Следствения отдел в Специализираната
прокуратура

(публикувани на 14.01.2021г.)

въпроси
от БИПИ

(публикувани на 02.02.2021 г.)

въпроси
от сдружение "БОЕЦ- България обединена с една цел",
вх. № 1721/08.02.2021г.;
постъпили извън срока по чл. 11 от Правилата за подбор на европейски делегиран прокурор (изпратени по електронен път на 06.02.2021 г., публикувани на 08.02.2021 г.)

отговори

(публикувани на 12.02.2021 г.)

13.02.2021 г.

9:00 ч.

9. Дочо Пламенов Дочев -
прокурор в Софийска градска прокуратура

(публикувани на 15.01.2021г.)

въпроси
от БИПИ

(публикувани на 02.02.2021 г.)

въпроси
от сдружение "БОЕЦ- България обединена с една цел",
вх. № 1721/08.02.2021г.;
постъпили извън срока по чл. 11 от Правилата за подбор на европейски делегиран прокурор (изпратени по електронен път на 06.02.2021 г., публикувани на 08.02.2021 г.)

11.02.2021 г.

9:00 ч.

10. Димитър Здравков Беличев -
прокурор в Окръжна прокуратура - Пловдив

(публикувани на 15.01.2021г.)

въпроси
от БИПИ

(публикувани на 02.02.2021 г.)

въпроси
от сдружение "БОЕЦ- България обединена с една цел",
вх. № 1721/08.02.2021г.;
постъпили извън срока по чл. 11 от Правилата за подбор на европейски делегиран прокурор (изпратени по електронен път на 06.02.2021 г., публикувани на 08.02.2021 г.)

11.02.2021 г.

9:00 ч.

11. Десислав Николов Цанев -
следовател в
Следствения отдел в Софийска градска прокуратура

(публикувани на 15.01.2021г.)

въпроси
от БИПИ

(публикувани на 02.02.2021 г.)

въпроси
от сдружение "БОЕЦ- България обединена с една цел",
вх. № 1721/08.02.2021г.;
постъпили извън срока по чл. 11 от Правилата за подбор на европейски делегиран прокурор (изпратени по електронен път на 06.02.2021 г., публикувани на 08.02.2021 г.)

отговори

(публикувани на 10.02.2021 г.)

10.02.2021 г.

14:00 ч.

12. Венцислав Данев Фердинандов -
прокурор в Специализираната
прокуратура

(публикувани на 15.01.2021г.)

въпроси
от БИПИ

(публикувани на 02.02.2021 г.)

въпроси
от сдружение "БОЕЦ- България обединена с една цел",
вх. № 1721/08.02.2021г.;
постъпили извън срока по чл. 11 от Правилата за подбор на европейски делегиран прокурор (изпратени по електронен път на 06.02.2021 г., публикувани на 08.02.2021 г.)

отговори

(публикувани на 12.02.2021 г.)

10.02.2021 г.

14:00 ч.

13. Станислав Христов Стойков -
прокурор в Софийска градска прокуратура

(публикувани на 18.01.2021г.)

въпроси
от БИПИ

(публикувани на 02.02.2021 г.)

въпроси
от сдружение "БОЕЦ- България обединена с една цел",
вх. № 1721/08.02.2021г.;
постъпили извън срока по чл. 11 от Правилата за подбор на европейски делегиран прокурор (изпратени по електронен път на 06.02.2021 г., публикувани на 08.02.2021 г.)

13.02.2021 г.

9:00 ч.

14. Людмила Иванова Николова -
прокурор в Софийска градска прокуратура

(публикувани на 18.01.2021г.)

въпроси
от БИПИ

(публикувани на 02.02.2021 г.)

въпроси
от сдружение "БОЕЦ- България обединена с една цел",
вх. № 1721/08.02.2021г.;
постъпили извън срока по чл. 11 от Правилата за подбор на европейски делегиран прокурор (изпратени по електронен път на 06.02.2021 г., публикувани на 08.02.2021 г.)

11.02.2021 г.

13:30 ч.

15. Стоян Иванов Лазаров -
заместник на административния ръководител - заместник-военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура - София

(публикувани на 18.01.2021г.)

въпроси
от БИПИ

(публикувани на 02.02.2021 г.)

въпроси
от сдружение "БОЕЦ- България обединена с една цел",
вх. № 1721/08.02.2021г.;
постъпили извън срока по чл. 11 от Правилата за подбор на европейски делегиран прокурор (изпратени по електронен път на 06.02.2021 г., публикувани на 08.02.2021 г.)

отговори

(публикувани на 11.02.2021 г.)

13.02.2021 г.

9:00 ч.

16.

Йорданка Цветанова Дачева - Толева -
прокурор в Окръжна прокуратура - Бургас

ОТКАЗ вх. № ВСС-693/08.02.2021 г.

(публикувани на 18.01.2021г.)

въпроси
от БИПИ

(публикувани на 02.02.2021 г.)

въпроси
от сдружение "БОЕЦ- България обединена с една цел",
вх. № 1721/08.02.2021г.;
постъпили извън срока по чл. 11 от Правилата за подбор на европейски делегиран прокурор (изпратени по електронен път на 06.02.2021 г., публикувани на 08.02.2021 г.)

11.02.2021 г.

13:30 ч.

17. Радостина Кирилова Цанева -
следовател в Окръжния следствен отдел в Окръжна прокуратура - Пловдив

(публикувани на 18.01.2021г.)

въпроси
от БИПИ

(публикувани на 02.02.2021 г.)

въпроси
от сдружение "БОЕЦ- България обединена с една цел",
вх. № 1721/08.02.2021г.;
постъпили извън срока по чл. 11 от Правилата за подбор на европейски делегиран прокурор (изпратени по електронен път на 06.02.2021 г., публикувани на 08.02.2021 г.)

отговори

(публикувани на 11.02.2021 г.)

12.02.2021 г.

13:30 ч.

18. Милко Момчев Момчев -
прокурор в Софийска градска прокуратура

(публикувани на 18.01.2021г.)

въпроси
от БИПИ

(публикувани на 02.02.2021 г.)

въпроси
от сдружение "БОЕЦ- България обединена с една цел",
вх. № 1721/08.02.2021г.;
постъпили извън срока по чл. 11 от Правилата за подбор на европейски делегиран прокурор (изпратени по електронен път на 06.02.2021 г., публикувани на 08.02.2021 г.)

12.02.2021 г.

9:00 ч.

19. Димитър Цветанов Хаджийски -
прокурор в Софийска градска прокуратура

(публикувани на 18.01.2021г.)

въпроси
от БИПИ

(публикувани на 02.02.2021 г.)

въпроси
от сдружение "БОЕЦ- България обединена с една цел",
вх. № 1721/08.02.2021г.;
постъпили извън срока по чл. 11 от Правилата за подбор на европейски делегиран прокурор (изпратени по електронен път на 06.02.2021 г., публикувани на 08.02.2021 г.)

oтговори

(публикувани на 11.02.2021 г.)

11.02.2021 г.

9:00 ч.

20. Вероника Бориславова Трифонова-
прокурор в Софийска районна прокуратура

(публикувани на 18.01.2021г.)

въпроси
от БИПИ

(публикувани на 02.02.2021 г.)

въпроси
от сдружение "БОЕЦ- България обединена с една цел",
вх. № 1721/08.02.2021г.;
постъпили извън срока по чл. 11 от Правилата за подбор на европейски делегиран прокурор (изпратени по електронен път на 06.02.2021 г., публикувани на 08.02.2021 г.)

отговори

(публикувани на 10.02.2021 г.)

10.02.2021 г.

14:00 ч.

21. Бойко Кирилов Калфин -
прокурор в Окръжна прокуратура - Кюстендил

(публикувани на 18.01.2021г.)

въпроси
от БИПИ

(публикувани на 02.02.2021 г.)

въпроси
от сдружение "БОЕЦ- България обединена с една цел",
вх. № 1721/08.02.2021г.;
постъпили извън срока по чл. 11 от Правилата за подбор на европейски делегиран прокурор (изпратени по електронен път на 06.02.2021 г., публикувани на 08.02.2021 г.)

10.02.2021 г.

9:00 ч.

22. Катя Николова Михайлова - Янкова-
прокурор в Софийска районна прокуратура

(публикувани на 18.01.2021г.)

въпроси
от БИПИ

(публикувани на 02.02.2021 г.)

въпроси
от сдружение "БОЕЦ- България обединена с една цел",
вх. № 1721/08.02.2021г.;
постъпили извън срока по чл. 11 от Правилата за подбор на европейски делегиран прокурор (изпратени по електронен път на 06.02.2021 г., публикувани на 08.02.2021 г.)

11.02.2021 г.

13:30 ч.

23. Христо Кръстев Крачунов -
съдия в Софийски районен съд

(публикувани на 18.01.2021г.)

въпроси
от БИПИ

(публикувани на 02.02.2021 г.)

въпроси
от сдружение "БОЕЦ- България обединена с една цел",
вх. № 1721/08.02.2021г.;
постъпили извън срока по чл. 11 от Правилата за подбор на европейски делегиран прокурор (изпратени по електронен път на 06.02.2021 г., публикувани на 08.02.2021 г.)

отговори

(публикувани на 12.02.2021 г.)

13.02.2021 г.

9:00 ч.

24. Ирина Владимирова Арменова - Янчева-
прокурор в Специализираната
прокуратура

(публикувани на 18.01.2021г.)

въпроси
от БИПИ

(публикувани на 02.02.2021 г.)

въпроси
от сдружение "БОЕЦ- България обединена с една цел",
вх. № 1721/08.02.2021г.;
постъпили извън срока по чл. 11 от Правилата за подбор на европейски делегиран прокурор (изпратени по електронен път на 06.02.2021 г., публикувани на 08.02.2021 г.)

отговори

(публикувани на 11.02.2021 г.)

11.02.2021 г.

13:30 ч.

25. Божидара Евгениева Ганева - Димова-
прокурор в Софийска районна прокуратура

(публикувани на 18.01.2021г.)

въпроси
от БИПИ

(публикувани на 02.02.2021 г.)

въпроси
от сдружение "БОЕЦ- България обединена с една цел",
вх. № 1721/08.02.2021г.;
постъпили извън срока по чл. 11 от Правилата за подбор на европейски делегиран прокурор (изпратени по електронен път на 06.02.2021 г., публикувани на 08.02.2021 г.)

10.02.2021 г.

9:00 ч.

26. Тодор Руменов Куюмджиев -
прокурор в Софийска районна прокуратура

(публикувани на 18.01.2021г.)

въпроси
от БИПИ

(публикувани на 02.02.2021 г.)

въпроси
от сдружение "БОЕЦ- България обединена с една цел",
вх. № 1721/08.02.2021г.;
постъпили извън срока по чл. 11 от Правилата за подбор на европейски делегиран прокурор (изпратени по електронен път на 06.02.2021 г., публикувани на 08.02.2021 г.)

13.02.2021 г.

9:00 ч.

27. Светлана Йорданова Стоянова - Вайзе -
следовател в
Следствения отдел в Специализираната прокуратура

(публикувани на 18.01.2021г.)

въпроси
от БИПИ

(публикувани на 02.02.2021 г.)

въпроси
от сдружение "БОЕЦ- България обединена с една цел",
вх. № 1721/08.02.2021г.;
постъпили извън срока по чл. 11 от Правилата за подбор на европейски делегиран прокурор (изпратени по електронен път на 06.02.2021 г., публикувани на 08.02.2021 г.)

отговори

(публикувани на 11.02.2021 г.)

12.02.2021 г.

13:30 ч.

28. Преслава Теодосиева Петкова -
следовател в
Следствения отдел в Специализираната прокуратура

(публикувани на 18.01.2021г.)

въпроси
от БИПИ

(публикувани на 02.02.2021 г.)

въпроси
от сдружение "БОЕЦ- България обединена с една цел",
вх. № 1721/08.02.2021г.;
постъпили извън срока по чл. 11 от Правилата за подбор на европейски делегиран прокурор (изпратени по електронен път на 06.02.2021 г., публикувани на 08.02.2021 г.)

отговори

(публикувани на 10.02.2021 г.)

12.02.2021 г.

9:00 ч.

29. Мая Паскалева Ковачева -
следовател в
Следствения отдел в Софийска градска прокуратура

(публикувани на 18.01.2021г.)

въпроси
от БИПИ

(публикувани на 02.02.2021 г.)

въпроси
от сдружение "БОЕЦ- България обединена с една цел",
вх. № 1721/08.02.2021г.;
постъпили извън срока по чл. 11 от Правилата за подбор на европейски делегиран прокурор (изпратени по електронен път на 06.02.2021 г., публикувани на 08.02.2021 г.)

отговори

(публикувани на 12.02.2021 г.)

12.02.2021 г.

9:00 ч.

30. Бисерка Иванова Стоянова -
следовател в
Национална следствена служба

(публикувани на 18.01.2021г.)

въпроси
от БИПИ

(публикувани на 02.02.2021 г.)

въпроси
от сдружение "БОЕЦ- България обединена с една цел",
вх. № 1721/08.02.2021г.;
постъпили извън срока по чл. 11 от Правилата за подбор на европейски делегиран прокурор (изпратени по електронен път на 06.02.2021 г., публикувани на 08.02.2021 г.)

10.02.2021 г.

9:00 ч.

31. Анна Мариянова Алексова -
прокурор в Софийска градска прокуратура

(публикувани на 18.01.2021г.)

въпроси
от БИПИ

(публикувани на 02.02.2021 г.)

въпроси
от сдружение "БОЕЦ- България обединена с една цел",
вх. № 1721/08.02.2021г.;
постъпили извън срока по чл. 11 от Правилата за подбор на европейски делегиран прокурор (изпратени по електронен път на 06.02.2021 г., публикувани на 08.02.2021 г.)

10.02.2021 г.

9:00 ч.

32. Екатерина Цанкова Микова -
прокурор в Софийска районна прокуратура

(публикувани на 18.01.2021г.)

въпроси
от БИПИ

(публикувани на 02.02.2021 г.)

въпроси
от сдружение "БОЕЦ- България обединена с една цел",
вх. № 1721/08.02.2021г.;
постъпили извън срока по чл. 11 от Правилата за подбор на европейски делегиран прокурор (изпратени по електронен път на 06.02.2021 г., публикувани на 08.02.2021 г.)

11.02.2021 г.

9:00 ч.

33. Мария Божидарова Стоянова -
изпълняващ функциите "административен ръководител - районен прокурор" на Районна прокуратура - Елин Пелин

(публикувани на 18.01.2021г.)

въпроси
от БИПИ

(публикувани на 02.02.2021 г.)

въпроси
от сдружение "БОЕЦ- България обединена с една цел",
вх. № 1721/08.02.2021г.;
постъпили извън срока по чл. 11 от Правилата за подбор на европейски делегиран прокурор (изпратени по електронен път на 06.02.2021 г., публикувани на 08.02.2021 г.)

11.02.2021 г.

13:30 ч.

34.

Мария Илиева Макрелова - Чернева
прокурор в Специализираната
прокуратура

ОТКАЗ вх. № ВСС-762/11.02.2021 г.

(публикувани на 18.01.2021г.)

въпроси
от БИПИ

(публикувани на 02.02.2021 г.)

въпроси
от сдружение "БОЕЦ- България обединена с една цел",
вх. № 1721/08.02.2021г.;
постъпили извън срока по чл. 11 от Правилата за подбор на европейски делегиран прокурор (изпратени по електронен път на 06.02.2021 г., публикувани на 08.02.2021 г.)

12.02.2021 г.

9:00 ч.

35.

Светомир Витков Бабаков -
съдия в Районен съд - Асеновград

ОТКАЗ вх. № ВСС-770/08.02.2021 г.

(публикувани на 18.01.2021г.)

въпроси
от БИПИ

(публикувани на 02.02.2021 г.)

въпроси
от сдружение "БОЕЦ- България обединена с една цел",
вх. № 1721/08.02.2021г.;
постъпили извън срока по чл. 11 от Правилата за подбор на европейски делегиран прокурор (изпратени по електронен път на 06.02.2021 г., публикувани на 08.02.2021 г.)

12.02.2021 г.

13:30 ч.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд