КОНКУРСИ
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА 10 (ДЕСЕТ) ЕВРОПЕЙСКИ ДЕЛЕГИРАНИ ПРОКУРОРИ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ПРАВИЛА за подбор на кандидати за европейски делегиран прокурор

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура за подбор на кандидати за европейски делегирани прокурори (публикувано на 17 декември 2020 г.)

РЕШЕНИЕ за избор на Комисия по допустимост на кандидати в процедура за подбор на европейски делегирани прокурори (публикувано на 17 декември 2020 г.)

Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за европейски делегирани прокурори от Република България (публикувано на 17 декември 2020 г.)

 

Кандидат  

Заявление
и документи
по чл. 7, ал.3 

от Правилата за подбор на кандидати за  европейски делегиран прокурор

Списъци на
допуснати / недопуснати
кандидати
Становища и въпроси Дата, час и място за изслушване
на кандидатите
Решение
на ПК на ВСС за одобряване на
кандидатите
1.    

Димитър Каменов Младенов -
прокурор в Софийска градска прокуратура

(публикувани на 05.01.2021г.)

       
2.  Пламен Дончев Петков -
административен ръководител-
районен прокурор на
Районна прокуратура - Сливница

(публикувани на 07.01.2021г.)

       
3. Бойко Йорданов Атанасов -
следовател в
Следствения отдел в Софийска градска прокуратура

(публикувани на 07.01.2021г.)

       
4. Вихър Викторов Михайлов -
следовател във
Военно-окръжна
прокуратура - София
 

(публикувани на 08.01.2021г.)

       
5. Дарина Стефанова Косева -
прокурор в Софийска районна прокуратура

(публикувани на 12.01.2021г.)

       
6. Светослава Стефанова Пенчева-
прокурор в Районна прокуратура - Пловдив

(публикувани на 13.01.2021г.)

       
7. Светлана Георгиева Шопова - Колева-
прокурор в Софийска градска прокуратура

(публикувани на 13.01.2021г.)

       
8. Станелия Василева Караджова -
следовател в
Следствения отдел в Специализираната
прокуратура

(публикувани на 14.01.2021г.)

       
9. Дочо Пламенов Дочев -
прокурор в Софийска градска прокуратура

(публикувани на 15.01.2021г.)

       
10. Димитър Здравков Беличев -
прокурор в Окръжна прокуратура - Пловдив

(публикувани на 15.01.2021г.)

       
11. Десислав Николов Цанев -
следовател в
Следствения отдел в Софийска градска прокуратура

(публикувани на 15.01.2021г.)

       
12. Венцислав Данев Фердинандов -
прокурор в Специализираната
прокуратура

(публикувани на 15.01.2021г.)

       
13. Станислав Христов Стойков -
прокурор в Софийска градска прокуратура

(публикувани на 18.01.2021г.)

       
14. Людмила Иванова Николова -
прокурор в Софийска градска прокуратура

(публикувани на 18.01.2021г.)

       
15. Стоян Иванов Лазаров -
заместник на административния ръководител - заместник-военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура - София

(публикувани на 18.01.2021г.)

       
16. Йорданка Цветанова Дачева - Толева -
прокурор в Окръжна прокуратура - Бургас

(публикувани на 18.01.2021г.)

       
17. Радостина Кирилова Цанева -
следовател в Окръжния следствен отдел в Окръжна прокуратура - Пловдив

(публикувани на 18.01.2021г.)

       
18. Милко Момчев Момчев -
прокурор в Софийска градска прокуратура

(публикувани на 18.01.2021г.)

       
19. Димитър Цветанов Хаджийски -
прокурор в Софийска градска прокуратура

(публикувани на 18.01.2021г.)

       
20. Вероника Бориславова Трифонова-
прокурор в Софийска районна прокуратура

(публикувани на 18.01.2021г.)

       
21. Бойко Кирилов Калфин -
прокурор в Окръжна прокуратура - Кюстендил

(публикувани на 18.01.2021г.)

       
22. Катя Николова Михайлова - Янкова-
прокурор в Софийска районна прокуратура

(публикувани на 18.01.2021г.)

       
23. Христо Кръстев Крачунов -
съдия в Софийски районен съд

(публикувани на 18.01.2021г.)

       
24. Ирина Владимирова Арменова - Янчева-
прокурор в Специализираната
прокуратура

(публикувани на 18.01.2021г.)

       
25. Божидара Евгениева Ганева - Димова-
прокурор в Софийска районна прокуратура

(публикувани на 18.01.2021г.)

       
26. Тодор Румен Куюмджиев -
прокурор в Софийска районна прокуратура

(публикувани на 18.01.2021г.)

       
27. Светлана Йорданова Стоянова - Вайзе -
следовател в
Следствения отдел в Специализираната прокуратура

(публикувани на 18.01.2021г.)

       
28. Преслава Теодосиева Петкова -
следовател в
Следствения отдел в Специализираната прокуратура

(публикувани на 18.01.2021г.)

       
29. Мая Паскалева Ковачева -
следовател в
Следствения отдел в Софийска градска прокуратура

(публикувани на 18.01.2021г.)

       
30. Бисерка Иванова Стоянова -
следовател в
Национална следствена служба

(публикувани на 18.01.2021г.)

       
31. Анна Мариянова Алексова -
прокурор в Софийска градска прокуратура

(публикувани на 18.01.2021г.)

       
32. Екатерина Цанкова Микова -
прокурор в Софийска районна прокуратура

(публикувани на 18.01.2021г.)

       
33. Мария Божидарова Стоянова -
изпълняващ функциите "административен ръководител - районен прокурор" на Районна прокуратура - Елин Пелин

(публикувани на 18.01.2021г.)

       
34. Мария Илиева Макрелова - Чернева
прокурор в Специализираната
прокуратура

(публикувани на 18.01.2021г.)

       
35. Светомир Витков Бабаков -
съдия в Районен съд - Асеновград

(публикувани на 18.01.2021г.)

       

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд