Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет увеличи щатната численост на съдебните служители в Специализираната прокуратура

16 декември 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ разкри една щатна бройка за длъжността „експерт, връзки с обществеността“ по щата на Специализираната прокуратура. Решението е взето по предложение от главния прокурор, а мотивите са съгласно утвърдените „Правила за медийната комуникация в системата на ПРБ“ и имайки предвид спецификите на разследваните дела от Специализираната прокуратура, преобладаващи с фактическа и правна сложност и висок обществен интерес.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд