Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет измени и допълни свое решение от 9 декември 2020 година

16 декември 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет изменя и допълва свое решение по протокол № 44/09.12.2020 г., т. 20. 1, като текстът придобива следното съдържание:

Поощрява, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 и чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, във връзка с т. 18 от Правилата за определяне на условията, реда и критериите за поощряване на съдии, прокурори и следователи, с парична награда в размер на по 2000 (две хиляди) лв., за срочно и професионално изпълнение на важни служебни задачи, както и трайни професионални резултати, следните органи на съдебна власт: Окръжна прокуратура - Бургас; Окръжна прокуратура - Варна; Окръжна прокуратура - Пловдив; Софийска градска прокуратура; Специализирана прокуратура; Следствен отдел в Специализираната прокуратура; Окръжен следствен отдел във Военно-окръжна прокуратура - София; Софийска районна прокуратура; Районна прокуратура - Кюстендил.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд