Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет оптимизира щатната численост и назначи заместници на административния ръководител на няколко районни прокуратури

16 декември 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение за оптимизиране щатната численост на районните прокуратури в градовете Благоевград, Враца, Пазарджик, Велико Търново, Габрово, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Хасково и Пловдив, като взе решение и за назначаване на заместници на административния ръководител.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 5, т. 4 от ЗСВ определи шест щатни длъжности „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Благоевград, чрез трансформиране на четири длъжност „прокурор“ от щатната численост на органа в четири длъжности „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“, считано от 01.01.2021 г. За „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Благоевград са назначени Жана Захова – Божкилова, Пиринка Костадинова, Иван Чилев и Ружена Кондева – прокурори в същата прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност.

На основание, чл. 30, ал. 5, т. 4 от ЗСВ, колегията определи трета щатна длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Враца, чрез трансформиране на една свободна длъжност „прокурор“ от щатната численост на органа, считано от 01.01.2021 г., а на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 3 от ЗСВ назначи Росен Колев – прокурор в Районна прокуратура - Враца за заемане на длъжността заместник на административния ръководител.

Колегията определи втора щатна длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Пазарджик, чрез трансформиране на една свободна длъжност „прокурор“ от щатната численост на органа. За „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Пазарджик е назначена Величка Христова – прокурор в Районна прокуратура – Пазарджик, считано от датата на втсъпване в длъжност.

Колегията определи втора и трета щатна длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Велико Търново чрез трансформиране на две длъжности прокурор“ от щатната численост на органа, считано от 01.01.2021 г. За „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Велико Търново са назначени Николай Илиев и Блага Георгиева – прокурори в Районна прокуратура – Велико Търново, считано от датата на встъпване в длъжност.

Колегията определи втора щатна длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Габрово чрез трансформиране на една длъжност „прокурор“ от щатната численост на органа, считано от 01.01.2021 г. За „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Габрово е назначен Тихомир Петков – прокурор в Районна прокуратура – Габрово, считано от датата на встъпване в длъжност.

Колегията определи трета щатна длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Кюстендил чрез трансформиране на една длъжност „прокурор“ от щатната численост на органа, считано от 01.01.2021 г. За „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Кюстендил е назначена Даниела Гюрова – прокурор в същата прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност.

Колегията определи втора щатна длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Ловеч чрез трансформиране на една длъжност „прокурор“ от щатната численост на органа, считано от 01.01.2021 г. За „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Ловеч е назначена Калина Кънчева – прокурор в същата прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи втора и трета щатна длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Монтана чрез трансформиране на две длъжности „прокурор“ от щатната численост на органа, считано от 01.01.2021 г. За „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура –Монтана са назначени Росен Станев и Иван Карагьозов – прокурори в същата прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност.

Определена бе и втора и трета щатна длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Хасково чрез трансформиране на две длъжности „прокурор“ от щатната численост на органа, считано от 01.01.2021 г. За „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Хасково са назначени Зорница Проданова и Мария Кирилова – прокурори в същата прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност.

Колегията определи шест щатни длъжности „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Пловдив чрез трансформиране на две длъжности „прокурор“ от щатната численост на органа в две щатни длъжности „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“, считано от 01.01.2021 г. За „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Пловдив са назначени Димитрина Шекерова и Борис Михов – прокурори в същата прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд