Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на прокурор от Върховна касационна прокуратура

16 декември 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 316, ал. 1 от ЗСВ, образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Георги Асенов – прокурор във Върховна касационна прокуратура. Чрез жребий и на основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ, избра дисциплинарен състав Йордан Стоев, Пламен Найденов и Светлана Бошнакова и определи за председател на състава Светлана Бошнакова, която е и докладчик.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд