Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение заповед на административния ръководител на Районна прокуратура – Гоце Делчев

17 декември 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Заповед на административния ръководител на Районна прокуратура – Гоце Делчев, с която, на основание чл. 327, ал. 1 от Закона за съдебната власт, е обърнато внимание на Стефка Янкова – Котрулева - младши прокурор в Районна прокуратура – Гоце Делчев.

Заповедта ще бъде приложена към кадровото дело на прокурора.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд