Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие план за поетапно възобновяване на образуването на нови дела в ЕИСС от началото на 2021 г.

17 декември 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие план за възобновяване образуването на дела в Единната информационна система на съдилищата с изключение на Върховния административен съд и административните съдилища, съобразно степента на натовареност на съдилищата, както следва:

- от 01.01.2021 г. – Апелативен район – Велико Търново, и военните съдилища в Република България;

- от 01.03.2021 г. – Апелативен район – Бургас, Апелативен район – Варна, Специализиран наказателен съд и Апелативен специализиран наказателен съд;

- от 01.04.2021 г. – Апелативен район – Пловдив;

- от 01.05.2021 г. – Апелативен район – София;

- от 01.06.2021 г. – Върховен касационен съд.

Пленумът взе решение да се предостави възможност на всички съдилища, които желаят, да започнат образуването на дела в ЕИСС преди срока, предвиден за тях по приетия график.

Членовете на ВСС възложиха на Работната група да изготви, съгласувано с  „Информационно обслужване“ АД, график за задължително обучение на магистратите и съдебните служители от обучители и „Информационно обслужване“ АД от съответната група съдилища преди възобновяване на работата на ЕИСС. На съдиите и съдебните служители е препоръчано активно да използват тестовата среда на ЕИСС до включването им по график за работата със системата.

Пленумът на ВСС реши да продължи работата на работната група, като нейните правомощия се разширят с включване на задачите по синхронизиране и усъвършенстване на работата на ЕИСС, които задачи да се предоставят на „Информационно обслужване“ АД за доработване и изпълнение. Работната група ще продължи работа до прекратяването ѝ с изрично решение на Пленума на ВСС.

 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд