Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС определи Евгени Иванов за участие в работната група за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица

17 декември 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет определи Евгени Иванов за участие в работната група за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица. Необходимостта от изменение и допълнение на нормативния акт е във връзка с въвеждането на Информационната система „Единен регистър на вещите лица“. Съгласно § 7 от ПЗР на ЗСВ (изм. и доп. ДВ бр. 86 от 6 октомври 2020 г.) в срок до 1 юли 2021 г. трябва да бъдат приети измененията в Наредбата, касаещи въвеждането на информационната система.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд