Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС предприе действия за отписване от баланса на ВСС на имот - частна държавна собственост в гр. Казанлък

17 декември 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет възлага на дирекция „Бюджет и финанси“, да предприеме съответните действия по отписване от баланса на ВСС на имот – частна държавна собственост, находящ се в гр. Казанлък, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 7, вх. Б, ет.3, ап. 17, подробно описан в АЧДС № 7846/21.06.2013 г., с отбелязване от 26.02.2019 г. Имотът е с отпаднала необходимост за ВСС и след предприемане на съответни действия, със заповед на областния управител на област Стара Загора от м. ноември 2020 г. е отнето правото на управление на ВСС на недвижимия имот, като предаването му е извършено с приемо-предавателен  протокол на 15.12.2020 г.

Решението ще бъде изпратено на дирекция „Бюджет и финанси“, за действия по компетентност.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд