Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС актуализира Инвестиционната програма за 2020 г. по параграфи „Основен ремонт на ДМА“ и „Придобиване на ДМА“

17 декември 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди актуализирано поименно разпределение на разходите по параграф „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“, като намалява утвърдените средства от 15 621 867 лева на 15 397 966 лева, със сумата в размер на 223 901 лева, която се прехвърля в параграф „Придобиване на ДМА“ за придобиване на прилежащи терени към обект: „Учебна база „Лозенец““, чрез извършване на вътрешно – компенсирана корекция, като общия размер на актуализираната годишна задача за 2020 г. в размер на 16 039 007 лева остава непроменена, съгласно Приложение „Сметни стойности и разчети за финансиране на капиталовите разходи и трансфери през 2020 г.“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд