Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
В памет на Съдия Веселин Петричев

На 52 – годишна възраст ни напусна съдия Веселин Петричев.

Магистратът има над 27 години юридически стаж. От 2004 г. до 2014 г. заема длъжността председател на Районен съд – Велинград. От 2014 г. до 2018 г. изпълнява функциите административен ръководител на органа, след което е преназначен на длъжност „съдия“ в същия орган. От 01.04. 2018 г. е командирован като съдия в Окръжен съд – Пазарджик.

Висшият съдебен съвет се присъединява към скръбта на семейството и изказва своите дълбоки и искрени съболезнования!

Опелото ще се състои на 31.12.2020 г. от 11:30 ч. в Централни гробища Велинград.

 

ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА МУ ПАМЕТ!

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд