Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи дати за провеждане на събеседване с кандидатите за административни ръководители на Окръжна прокуратура - Монтана и на Окръжна прокуратура – Пазарджик и прекрати процедурата за Районна прокуратура - Панагюрище

20 януари 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители в органи на съдебната власт, открити с решения на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 01/22.01.2020 г. (обн. ДВ, бр. 09/31.01.2020 г.) и протокол № 26/08.07.2020 г. (обн. ДВ, бр. 63/17.07.2020 г.).

На 17.02.2021 г. ще се проведе събеседването с кандидатите за административен ръководител на Окръжна прокуратура – Монтана, до което са допуснати Росен Русинов – заместник-окръжен прокурор и и. ф. „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Монтана и Миглена Митрева-Тодорова – прокурор в Районна прокуратура – Монтана.

На 24.02.2021 г. ще се проведе процедурата за избор на административен ръководител на Окръжна прокуратура – Пазарджик, в която участват Радослав Бакърджиев – районен прокурор на Районна прокуратура – Пазарджик, както кандидатът за втори мандат Васил Малинов, който към момента е и. ф. „административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура“ – Пазарджик.

Прокурорската колегия на ВСС прекрати процедурата за избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Панагюрище, поради закриването на органа от 01.01.2021 г., съгласно решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по Протокол № 20 от 13.08.2020 г., т. 1., във връзка с оптимизиране структурата на районните прокуратури. Решението ще бъде обявено на интернет сайта на ВСС в раздел Важно/Конкурсни процедури/Избор на административни ръководители.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд